SchuldSupport
 

Therapie

Werkwijze in de praktijk van de therapeut

Psychosociale therapie is een ervaringsgerichte manier van werken waarbij de therapeut deskundig dient te zijn in het hanteren van communicatietechnieken. Het is belangerijk aan te sluiten  bij de persoon van de client waardoor er beter maatwerk geleverd kan worden en de therapie meer kans van slagen heeft. De therapeut kan , afhankelijk van haar deskundigheid putten uit de toepassings mogelijkheden van de verschillende vak gebieden:

Clientgerichte therapie: interventies vanuit een innerlijke betrokkenheid op de client, met aanvaadbaar evenwicht tussen afstand en nabijheid.

Lichaamsgericht therapie de ontspannnings-, aandachts-, en grondings oefeningen en techniek.

Imaginatie en visualisatietechnieken gericht op het ontwikkelen van een innerlijk bewustzijn om in contact te komen met dieper liggende intrapsychische weerstanden.

Mijn specialisatie ligt de nadruk op Gestalt het gewaar worden van in het hier en nu zijn. zonder er aan voorbij te gaan aan de ervaringen uit het verleden.

Rouwtherapie en verlies verwerking door de dood, maar ook bij chronische ziekten , bij ontslag, echtscheidingen verhuizing, verlies van eigen waarde.

Doel van therapie:

Een blijvend positief gerichte verandering van de persoonlijke, sociale en /of maatschappelijke situatie van de hulpvraag.

Een blijvend positief gerichte verandering op het intra-psychische niveau, de beleving van de hulpvrager.